Cele biznesowe

Cele biznesowe

Szukam osób, które nie boją się zmian, lubią pracę z ludźmi, mają swoje „dlaczego” i chcą poważnie potraktować pracę w MLM.
Jednym z moich głównych celów biznesowych jest praca na rzecz umocnienia pozycji dystrybutorów w mojej strukturze. Wspieram ich w planowaniu awansów, kwalifikacjach do programów motywacyjnych. Dzięki tym działaniom, wielu osiąga wyższe pozycje w Planie Marketingowym i zwiększa swoje obroty z miesiąca na miesiąc. Wspieranie i zachęcanie do pracy zespołowej jest dla mnie zadaniem na każdy dzień. Bardzo ważnym wyzwaniem jest zawsze praca nad wzmocnieniem pozycji moich menedżerów, zachęcanie ich do pracy nad własnym rozwojem poprzez uczestniczenie w szkoleniach i warsztatach, które organizuję, uczenie rozwijania umiejętności bycia prawdziwym liderem, inspiratorem, odpowiedzialnym za prawidłowy rozwój biznesu. Planuje i organizuję częste szkolenia marketingowe, produktowe, integracyjne oraz wykłady pomagające w pracy nad własnym rozwojem. Szkolenia, które organizuję są dostępne dla wszystkich dystrybutorów firmy Forever, zawsze zachęcam do brania w nich udziału.
Ważnym moim przedsięwzięciem jest również prowadzenie wykładów i warsztatów dla młodzieży. Promowanie przedsiębiorczości wśród młodych ludzi to dla mnie jedno z najważniejszych zadań, ponieważ mogę nie tylko zachęcać do pracy na własny rachunek, ale mówiąc o swoich doświadczeniach inspirować do podejmowania odważnych decyzji.
Po wielu latach pracy i doświadczeniach w kraju i zagranicą pokazuję że MLM daje nam ogromne możliwości i jest wspaniałą cechą tego biznesu; to, że możemy go budować bez ograniczeń na całym świecie, zwiedzając przy tym cudowne miejsca i poznając ciągle nowych ludzi.