Nagroda PNSA

Nagroda PNSA jest najbardziej prestizowa w branzy MLM

Nagroda PNSA

W tym roku również zostałam laureatem konkursu organizowanego przez PNSA Polish National Sales Awards.
Zwyciężyłam w kategorii Menedżer Branży MLM.
Finałowa Gala III Edycji konkursu PNSA odbyła się 16 czerwca 2011 roku w warszawskim Hotelu Hilton. Był to pięknie przygotowany bankiet z udziałem wielu znanych osobistości, w którym wzięło udział około 400 osób.
Szczególnie utkwiły mi w pamięci słowa Pani Elżbiety Pełki, Prezesa PNSA: „Polska edycja PNSA ma na celu wyłonienie i nagradzanie tych ludzi biznesu, którzy swoim dzianiem i postawą pozytywnie wpływają na kształtowanie się rynku, wzbudzając i przekazując swojemu środowisku zaufanie. Ambicją PNSA jest stać na straży tych wartości i nagradzać najbardziej wyróżniające się inicjatywy. Wyróżniamy i zachęcamy do przyglądania się dokonaniom pojedynczych ludzi i instytucji.”
Startując w tym konkursie mogłam pokazać jak ogromne możliwości stwarzają firmy funkcjonujące w systemie MLM. To dla mnie wielka radość, że mogłam zaprezentować nie tylko siebie, ale przede wszystkim firmę Forever Living Products, która na naszym rynku jest „Niewidzialnym Olbrzymem”.